Komentarze

Kto wynalazł formułę Bhaskara?


Zwyczaj nazywania Bhaskary formułą rozwiązywania równania drugiego stopnia jest najwyraźniej brazylijski (w literaturze międzynarodowej nie ma nazwy Bhaskara dla tej formuły).

Jednak problemy dotyczące równań drugiego stopnia pojawiły się prawie cztery tysiące lat temu w tekstach napisanych przez Babilończyków. Teksty te miały przepis (napisany prozą, bez symboli), który nauczył określać korzenie.

Co więcej, do końca XVI wieku formuła nie była używana do uzyskania pierwiastków równania kwadratowego tylko dlatego, że współczynniki równania nie były reprezentowane literami. Zaczęło się to od François Viete, francuskiego matematyka, który żył od 1540 do 1603 roku.

Tak więc, chociaż nie należy zaprzeczać znaczeniu i bogactwu dzieła Bhaskary, nie należy przypisywać mu dobrze znanej formuły rozwiązania równania drugiego stopnia.